چشم انداز

شركت كابل خودرو سبزوار سازماني توانمند و قابل اعتماد براي مشتريان و مشاوري توانا براي آنان ، چابك در طراحي ، توليد ، تحويل و خدمات پس ازفروش محصولات وصادرات محور ، مسئول در جامعه ودوستدار محيط زيست ، قابل اتكاء و سودمند براي شركاء ، تامين كنندگان وساير ذينفعان ، دانش محور و پيشرو در بكارگيري فناوري هاي روز دنيا و پويا ، خلاق و نوآور در بكارگيري رويكردهاي نوين مديريتي و رهبري سازماني است.

تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.