برترین تجارت شرکت

1-    سال 1372 : اخذ تاييديه كابلهاي پژو 405 از شركتSEFI  فرانسه.
2-    سال 1376 : اخذ گواهينامه ISO 9002 ازشركتQMI  كانادا.
3-    سال 1381 : اخذ گريدB  شركت ساپكو.
4-    سال 1381 : توليد شيشه بالابر دستي خودرو پژو 405.
5-    سال 1382 : استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات (IT) در سطح شركت.
6-    سال 1382 : انعقاد قرارداد همكاري دانش فني با شركتDaedong System  كره جنوبي
7-    سال 1382 : توليد شيشه بالابر برقي خودرو پژو 405.
8-    سال 1383 : اخذ گواهينامه ISO/TS  16949:2002  از شركتRWTUV   آلمان.
9-    سال 1384 : اخذ گواهينامه ايمني محصول از شركت AFAQ فرانسه.
10-   سال 1385 : راه اندازي خط مونتاژ موتور DC شيشه بالابرهاي برقي.
11-   سال 1385 : اخذ گريد A شركت ساپكو.
12-   سال 1386 : اخذ گواهينامه ISO/TS  16949:2002  از شركت IMQ  ايتاليا.
13-   سال 1386 : اخذ گواهينامه تعهد به تعالي (مدل EFQM) جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني.
14-   سال 1387 : اخذ تقديرنامه (مدل EFQM) جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني.
15-   سال 1387 : اخذ گريدB  شركت ساپكو (الزامات خاص).
16-   سال 1388 : اخذ رتبه واحد نمونه صنعتي استان خراسان رضوي.
17-   سال 1389 : اخذ رتبه واحد صنعت برتر در زمينه ايمني و سلامت شغلي.
18-   سال 1389 : اخذ گواهينامه ISO 14001:2004  از شركت IMQ  ايتاليا.
19-   سال 1389 : اخذ گواهينامه OHSAS 18001:2007  از شركت IMQ  ايتاليا.
20-   سال 1390 : اخذ گريد A شركت ايساكو (مميزي فرآيند محصول).
21-   سال 1390 : اخذ گواهينامه ISO 9001:2008  از شركت IMQ  ايتاليا.
22-   سال 1390 : اخذ گواهينامه  ISO/TS  16949:2009از شركت IMQ  ايتاليا.
23-   سال 1391 : استقرار نظام برنامه ريزي عملياتي در شركت.
24-   سال 1391 : اضافه شدن برف پاك كن به Scope گواهينامه ISO/TS16949:2009.
25-   سال 1391 : ارزيابي شركت برمبناي چك ليست ASES توسط شركت رنو پارس.
26-   سال 1391 : اخذ گواهینامه قطعه ایمنی از ساپکو (حوزه کابل ترمز دست و برف پاک کن)
27-   سال 1392 : اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004  از شركت IMQ  ايتاليا.
28-   سال 1392 : اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004  از شركت IMQ  ايتاليا.
29-   سال 1393 : اخذ گواهینامه ISO/TS 16949:2009 از شرکت IMQ ایتالیا.
30-   سال 1393 : اخذ گرید A از شرکت اپکو .

31-   سال 1394 : انجام مميزي مراقبتي گواهينامه مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي  OHSAS 18001: 2007

32-   سال 1394 : انجام مميزي مراقبتي مدیریت زیست محیطی  ISO14001:2004 از شرکت IMQ ایتالیا.

33-   سال 1394 : انجام مميزي مراقبتي گواهينامه ISO/TS 16949:2009 از شرکت  IMQ ایتالیا.

34-   سال 1395 : تمديد گواهينامه مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001: 2007 از شرکت IMQ ایتالیا.

35-   سال 1395 : تمديد گواهينامه مدیریت زیست محیطی  ISO14001:2004 از شرکت IMQ ایتالیا.

36-   سال 1395 : انجام ارزيابي گريد ساپكو بر مبناي الزامات SSR2 .

37-   سال 1395 : انجام مميزي NSA و اخذ امتياز لازم جهت عقد قرارداد محصولات پژو 301 .

 

 

 

 

تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.