کابل کلاچ خود تنظیم سمند R2 کابل کلاچ خود تنظیم - کد مشتری YG20235214

کابل کلاچ خود تنظیم مناسب برای خودرو سمند R2