كابل گاز موتورسیکلت هوندا سی جی 125 سی دی آی كابل گاز موتورسیکلت هوندا - کد مشتري 17910-KC5

كابل گاز مناسب برای موتورسیکلت هوندا سی جی 125 سی دی آی