آگهی مزایده سال 1400

آگهی مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل

آگهی مزایده سال 1400

شركت كابل خودرو سبزوار در نظر دارد اقلام ضايعاتي و مستعمل خود را از طريق مزايده به فروش برساند

شركت كابل خودرو سبزوار در نظر دارد اقلام ضايعاتي فلزي ، پلاستيك ، كارتن و چوب و اقلام مستعمل انواع نایلون و کارتن سالم به ابعاد 38x29x19 را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان خريد مي توانند حداكثر تا تاريخ 22 تیر 1400 به شركت مراجعه نمايند و پيشنهاد خود را در پاكت سربسته بصورت حضوري تحويل و يا به آدرس : سبزوار كيلومتر 9 جاده مشهد شركت كابل خودرو سبزوار صندوق پستي 899 واحد فروش و بازار يابي ارسال نمايند. توجه داشته باشید شرکت در قبول یا رد قيمت پيشنهادها مختار است. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44219716 تماس حاصل نمائيد.
4167
4167