حضور شرکت کابل خودرو سبزوار در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار :

حضور شرکت کابل خودرو سبزوار در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو

حضور شرکت کابل خودرو سبزوار در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو در تاریخ 9 آبان 1401

احتراما از جنابعالی دعوت به عمل می آید از غرفه شرکت کابل خودرو سبزوار در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو 9 لغایت 12 آبان ماه 1401 دیدن فرمایید. آدرس : بزرگـراه شهـید چمـران ، محل دائمـی نمایشـگاه های تـهران. مکان : سالن خلـیج فـارس (سالن 44) - غـرفـه 9
5459