بازدید دکتر پناه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی از شرکت کابل خودرو سبزوار

بازدید دکتر پناه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی از شرکت کابل خودرو سبزوار

در این بازدید ، ایشان ضمن حضور در خطوط تولید و آشنایی با روشهای تولید محصولات شرکت کابل خودرو سبزوار طی سخنانی در حضور پرسنل ، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیرعامل و پرسنل شرکت که در شرایط تحریم های ظالمانه دشمنان این مرزو بوم اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرارداده و با داخلی سازی مواد و دستگاههای تولیدی این شرکت را سرپا نگهداشته اند ابراز نمود.

در این بازدید ، ایشان ضمن حضور در خطوط تولید و آشنایی با روشهای تولید محصولات شرکت کابل خودرو سبزوار طی سخنانی در حضور پرسنل ، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیرعامل و پرسنل شرکت که در شرایط تحریم های ظالمانه دشمنان این مرزو بوم اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرارداده و با داخلی سازی مواد و دستگاههای تولیدی این شرکت را سرپا نگهداشته اند ابراز نمود. گفتنی است در این بازدید از همکارانی که بیشترین پیشنهاد سازنده و اجرایی را در سال 1399 داشته اند با اهداء جوایزی تجلیل بعمل آمد و یکدستگاه دوچرخه جایزه ویژه به آقای سیدمحمود برآبادی همکار واحد قطعه سازی تعلق گرفت که بهترین و بیشترین پیشنهادات اجرایی را در سال 1399 داشته است.
4159
4159