حضور فعال شرکت کابل خودرو سبزوار در همایش ظرفیت های همکاری شرکتها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو

به گزارش روابط عمومی شرکت کابل خودرو :

حضور فعال شرکت کابل خودرو سبزوار در همایش ظرفیت های همکاری شرکتها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو

این همایش که در روزهای 22 و 23 خرداد ماه 1401 در سالن همایش های شرکت ساپکو درحال برگزاری است میزبان شرکتهای دانش بنیان در زمینه تولید قطعات خودرو از جمله شرکت کابل خودرو سبزوار است

حضور فعال شرکت کابل خودرو سبزوار در همایش ظرفیت های همکاری شرکتها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو این همایش که در روزهای 22 و 23 خرداد ماه 1401 در سالن همایش های شرکت ساپکو درحال برگزاری است میزبان شرکتهای دانش بنیان در زمینه تولید قطعات خودرو از جمله شرکت کابل خودرو سبزوار است . شرکت کابل خودرو سبزوار نیز در راستای داخلی سازی نیازهای جدید ایران خودرو گام برداشته و درسال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین فرآیندهای توسعه ای خود را شتاب بخشیده است. در حاشیه این همایش آقای دکتر خطیبی مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو ، آقای دکتر پور مجیب قائم مقام مدیرعامل و اقای دکتر نجفی منش ضمن بازدید از غرفه شرکت کابل خودرو سبزوار ، با فعالیتها و پروژه های دانش بنیان در دست اقدام آشنا گردیدند. در این بازدید آقای مهندس کلاته عربی مدیرعامل محترم شرکت کابل خودرو سبزوارضمن خوش آمد گویی به بازدید کنندگان به تشریح فعالیتهای انجام شده پرداختند.
5417
5417