مزایده قطعات مازاد بر نیاز

آگهی مزایده

مزایده قطعات مازاد بر نیاز

شرکت کابل خودرو سبزوار در نظر دارد قطعات مازاد بر نیاز خود را به شرح زیر از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت کابل خودرو سبزوار در نظر دارد قطعات مازاد بر نیاز خود را به شرح زیر از طریق مزایده به فروش برساند 1. قطعات CNG شامل مجموعه قطعات کیت CNG 2. قطعات شیشه بالابر شامل انواع قطعات شیشه بالابرهای دستی و برقی 3. قطعات کابل کنترل شامل انواع قطعات کابل های کنترلی متقاضیان خرید می توانند حداکثر تا تاریخ 10 تیر 1401 جهت رویت اقلام مذکور به شرکت مراجعه نمایند و پیشنهاد خود را در پاکت سربسته بصورت حضوری تحویل و یا به آدرس سبزوار کیلومتر 2 جاده مشهد شرکت کابل خودرو سبزوار صندوق پستی 311 واحد فروش و بازاریابی ارسال نمایند. شرکت کابل خودرو در رد یا قبول قیمت پیشنهادی مختار است. جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 05144218513 تماس حاصل نمایید
5425
5425
5425
5425
5425