حضور شرکت کابل خودرو سبزوار در قالب شرکتهای گروه صنعتي  قطعات اتومبيل ايران در نمايشگاه "اتوموبيليتي "مسكو روسیه

مدیر روابط عمومی شرکت کابل خودرو :

حضور شرکت کابل خودرو سبزوار در قالب شرکتهای گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران در نمايشگاه "اتوموبيليتي "مسكو روسیه

در راستاي معرفي دست آوردهاي صنعت خودروسازي جمهوري اسلامي ايران و حضور در عرصه هاي بين المللي ، شرکت کابل خودرو سبزوار در قالب گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران ( ياپكو) به عنوان يكي از شرکت های قطعه ساز زيرمجموعه گروه صنعتي ايران خودرو در نمايشگاه "اتوموبيليتي "مسكو شركت نمود.

در راستاي معرفي دست آوردهاي صنعت خودروسازي جمهوري اسلامي ايران و حضور در عرصه هاي بين المللي ، شرکت کابل خودرو سبزوار در قالب گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران ( ياپكو) به عنوان يكي از شرکت های قطعه ساز زيرمجموعه گروه صنعتي ايران خودرو در نمايشگاه "اتوموبيليتي "مسكو شركت نمود . نمايشگاه "اتوموبيليتي "همه ساله باحضور برند هاي معتبر دنيا درحوزه توليد خودرو ،قطعات منفصله ، ابزارهاي مخصوص ، آپشن و تريم داخلي خودرو برگزار مي شود.اين نمايشگاه از سي ام مرداد تا سوم شهريورماه و به مدت 4 روز در شهر مسكو روسيه برگزار و صنعت خودرو سازي جمهوري اسلامي ايران در پاويون شماره 8 اين نمايشگاه حضور داشت. به گزارش روابط عمومي شرکت کابل خودرو سبزوار در قالب شرکتهای گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران به همراه شركت هاي ( شركت الكتريك خودرو شرق ، شركت قطعات محوري خراسان ، شركت اگزوزخودرو خراسان و شركت مبدل خودروي پاك ) حضور فعالي در اين نمايشگاه داشت و غرفه اين شركت در اولين روز برگزاري نمايشگاه و همزمان با افتتاح پاويون ايران مورد بازديد دکتر فاطمي امين وزير صنعت معدن تجارت و دکترخطيبي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو قرار گرفت . درجريان اولين روز برگزاري اين نمايشگاه آلبرت كريموف معاون وزيرصنعت روسيه نیز از غرفه گروه صنعتي ايران خودرو و شركت هاي زيرمجموعه آن بازديد داشتند . در همین راستا و با انگیزه حضور در بازارهای جهانی کاتالوگ های شرکت کابل خودرو سبزوار ، پس از زبانهای انگلیسی و عربی به زبان روسی نیز ترجمه گردید و ترجمه زبان ترکی هم در دستور کار قراردارد. گفتنی است پس از حضور در این نمایشگاه چشم انداز و افق های روشنی جهت حضور در بازارهای جهانی پیش روی شرکت کابل خودرو سبزوار قرار گرفته است و تلاش مجموعه مدیریتی و کارکنان این شرکت بر حضوری قوی و مقتدر در بازارهای جهانی قرار گرفته است.
5443
5443