میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و امام صادق (علیه السلام) بر همه ی مومنین و مسلمین جهان مبارکباد.

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار :

میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و امام صادق (علیه السلام) بر همه ی مومنین و مسلمین جهان مبارکباد.

گرامی باد هفته ی وحدت، که در آن میثاق ها تحکیم می شود، پیمان ها استوار می گردد، خون ها در هم می جوشد، دست ها و بازوها درکنار هم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند، قشرها همه باهمند، امت، یکپارچه و منسجم است.

یکی از اصول اسلام، وحدت مسلمین و اخوت اسلامی است. مسلمین را به وحدت کلمه و دفاع از اسلام و مبارزه با ائمه ی کفر و یردمداران ظلم و فساد جهانی و متجاوزین به حقوق کشورها و ملت های ضعیف و دست نشاندگان آن ها توصیه کنید. هفته ی وحدت، وحدت میان امت اسلام است. تمسک به وحدت کلمه و برافراشتن پرچم برادری و مهربانی را برای ملتمان و کشورمان، از واجب ترین واجبات می دانم. (مقام معظم رهبری مدظله العالی)
5575