بازدید ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی از شرکت کابل خودرو سبزوار

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار :

بازدید ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی از شرکت کابل خودرو سبزوار

در این بازدید آقایان دکتر محبی و دکتر عنابستانی نمایندگان مردم دیار سربداران در مجلس شورای اسلامی و مهندس ابراهیمی معاونت استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز حضور داشتند

دکتر امیررضا رجبی ریاست سازمان صمت خراسان رضوی طی بازدید از خطوط تولیدی شرکت کابل خودرو سبزوار در جریان کامل مراحل تولید محصولات قرار گرفتند. در این بازدید که آقایان دکتر محبی و دکتر عنابستانی نمایندگان مردم دیار سربداران در مجلس شورای اسلامی و مهندس ابراهیمی معاونت استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز حضور داشتند آقای مهندس کلاته عربی مدیرعامل ضمن شرح مسائل و بیان موانع و مشکلات خواستار حمایت و همراهی هرچه بیشتر مسئولین جهت انجام و اتمام هرچه سریعتر پروژه های در دست اقدام شدند.
5461
5461