انتخاب شرکت کابل خودرو سبزوار بعنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار :

انتخاب شرکت کابل خودرو سبزوار بعنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی

برای دومین بار در چند سال اخیر شرکت کابل خودرو سبزوار و در جشنواره سی و چهارم امتنان ، عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی را از آن خود کرد.

انتخاب شرکت کابل خودرو سبزوار بعنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی برای دومین بار در چند سال اخیر شرکت کابل خودرو سبزوار و در جشنواره سی و چهارم امتنان ، عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی را از آن خود کرد. این مراسم در آستانه روز جهانی کار و کارگر و طی مراسمی با حضور آقای دکتر رعیت معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در محل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار گردید که اقای مهندس باشتنی بعنوان نماینده شرکت کابل خودرو سبزوار ، لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت نمود.لازم به ذکر است در بیست و یکمین دوره این جشنواره نیز شرکت کابل خودرو سبزوار حائز دریافت این رتبه گردیده بود. گفتنی است در این مراسم تعدادی از مدیران و همکاران شرکت کابل خودرو نیز به نمایندگی از سایر همکاران حضور داشتند.
5545
5545
5545
5545
5545
5545
5545
5545