بگذر از فرزند و جان و مال خویش تا خلیل اللّه دورانت کنند

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

بگذر از فرزند و جان و مال خویش تا خلیل اللّه دورانت کنند

در حرکتی خودجوش پرسنل شرکت کابل خودرو سبزوار مبلغ 380 میلیون ریال به خرید دام جهت قربانی و تقدیم گوشت آن به نیازمندان اختصاص دادند

در حرکتی خودجوش پرسنل شرکت کابل خودرو سبزوار مبلغ 380 میلیون ریال به خرید دام جهت قربانی و تقدیم گوشت آن به نیازمندان اختصاص دادند. این سنت هرساله همزمان با عید سعید قربان توسط پرسنل و مجموعه مدیریتی شرکت کابل خودرو سبزوار انجام می گیرد امسال نیز در اقدامی خودجوش مبلغ 380 میلیون ریال به این امر خداپسندانه اختصاص یافت که با تهیه 180 بسته گوشت قربانی به خانواده های نیازمند و خانواده برخی زندانیان تقدیم گردید. ضمن تقدیر از همه عزیزان و مجموعه مدیریتی ، اجر و مزد معنوی از درگاه باریتعالی برای این عزیزان خواستاریم.
5533
5533