بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی مشهد

از تمام همکاران محترم دعوت می شود در بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته از غرفه گروه قطعات اتومبیل ایران (یاپکو) بازدید فرمایید. زمان : 24 تا 27 آبان ماه 1402 ساعت 15 تا 21. مکان نمایشگاه بین المللی مشهد سالن عطار
5591