سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی تسلیت باد

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی تسلیت باد

ما ملت امام حسینیم

آن سردار بزرگ اسلام با پیروی محض از ولی خدا، هیمنکه استکبار را فرو ریخته بود و سردمداران استکبار و صهیونیسم را به زانو درآورده بود و با تلاش و مجاهدت شجاعانه خود در صف مقدم مبارزه با تروریسم بین‌الملل و سرسپردگان کور و کر آن‌ها، خواب شیرین را بر شیاطین خفته در کاخ‌های ستم تلخ کرده بود.
6635