نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو مکان : بزرگراه شهید چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران زمان : 29 خرداد تا 1 تیر 1403 سالن 44 (خلیج فارس) - غرفه 14
7707